Ansökan.

Om du vill ansöka om projektmedel

Vad kan man få fondmedel till?
Medel kan sökas för insatser och verksamhet enligt stiftelsens stadgar, vars ändamålsparagraf lyder som följer:

"Stiftelsen har till ändamål att verka för ett långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärdena i Eklandskapet inom Linköpings kommun. Utdelning av medel skall framförallt gå till följande typer av verksamhet - information och utbildning, forskning, natur- och kulturvårdande åtgärder. Fonden skall vara ett komplement till de insatser som staten och kommunen ansvarar för."

Geografisk avgränsning
Med Eklandskapet inom Linköpings kommun menas i första hand det område söder om Linköping som omfattas av länsstyrelsens båda Eklandskapsinventeringar från början av 1990-talet. Värdefulla ekdominerade områden inom andra delar av kommunen kan dock även komma ifråga.

Ansökan
Ansökan görs på särskild ansökningsblankett och skickas till:

Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun
c/o Linköpings kommun
att. Anders Jörneskog
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
581 81 Linköping

Du kan också skicka ansökan med epost till:


anders.jorneskog@linkoping.se


Fondmedel delas ut en gång om året med sista ansökningsdatum den 1 februari.

Beslut om utdelning tas av stiftelsens styrelse senast i mars månad och snarast efter beslut underrättas alla sökande om eventuell tilldelning av medel. Särskilda villkor, utbetalnings- och uppföljningsrutiner etc, tas upp i samband med utdelningsbeslut. Se också informationen på ansökningsblanketten.

Ladda ner blankett och PM för ansökan om fondmedel här.
Ansökningsblanketten är en PDF-fil som antingen kan fyllas i digitalt och sparas innan den skrivs ut men det går också bra att skriva ut den och fylla i manuellt. Högerklicka på länken och välj "Spara mål som" eller "Spara länk som" för att spara filen direkt utan att öppna den.

PM   Ansökningsblankett

För mer information, kontakta:
Anders Jörneskog
tel. 013-20 65 57 arb
e-post anders.jorneskog@linkoping.se