Din insats.

Fonden ger också dig en möjlighet att hjälpa till så att Eklandskapet förblir en verklig pärla i det svenska kulturlandskapet, resultatet av en flertusenårig utveckling av natur och kultur intimt sammankopplade.

Sätt in ett bidrag på Eklandskapsfondens Plusgiro nr 44 59 53 - 3

Bidragsgivare som stöder fonden med minst 500 kr erhåller ett diplom, gjort av konstnären Nils Forshed, som bevis på detta. Skänker du minst 10 000 kr erhåller du ett inramat kopparstick gjort av den kände linköpingskonstnären Olof Häggqvist.