Eklandskapet i skolan

"Utbildning och information" är en av de tre grundpelarna som eklandskapsstiftelsen enligt stadgarna ska arbeta med för det långsiktiga bevarandet av Eklandskapet i Linköpings kommun. Under årens lopp har flera skolor och förskolor fått medel till olika projekt. Under 2015 - 2017 har stiftelsens styrelse avsatt pengar till ett särskilt skolprojekt där fler skolor och förskolor ges möjlighet att besöka Eklandskapet och arbeta utomhuspedagogiskt med eken som grund.

Kompendiet "Välkomna ut till Eklandskapet" är framtaget inom projektet och kan laddas ned genom att klicka på bilden nedan. Det riktar sig främst till förskolor och F-6-skolor men kan säkert inspirera även andra. Möjligheten att utveckla egna utomhuspedagogiska projekt med hjälp av stöd från Eklandskapsfonden finns förstås också, se under fliken Ansökan.