Styrelsen

Styrelsen för stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun består av fem ledamöter vilka enligt stadgarna ska representera Naturskyddsföreningen i Linköping (2 st), Linköpings kommun (1), Länsstyrelsen i Östergötland (1) samt Westman-Wernerska stiftelsen (1).

Styrelsemöten hålls ungefär tre-fyra gånger om året, bl a i februari-mars då beslut tas om årets utdelning av fondmedel.

För närvarande har styrelsen följande sammansättning:

Reinhold Castensson Ordförande Utsedd av Westman-Wernerska stiftelsen
Vakant Vice ordförande Utses av Naturskyddsföreningen i Linköping
Jens Johannesson Ledamot Utsedd av Länsstyrelsen i Östergötland
Bengt Olsson Ledamot Utsedd av Linköpings kommun
Anna Lindroth Ledamot Utsedd av Naturskyddsföreningen i Linköping


För det löpande arbetet har styrelsen hjälp av tjänstemän på Linköpings kommun:
Anders Jörneskog, kommunekolog, stiftelsens sekreterare.
Kamilla Dulaimi, ekonom, sköter stiftelsens ekonomi.
Fondens tillgångar förvaltas av Linköpings kommun.

Kontakt

Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun
c/o Linköpings kommun
att. Anders Jörneskog
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
581 81 Linköping
Tel: 013-20 65 57
E-post: anders.jorneskog@linkoping.se

Plusgiro nr: 44 59 53 - 3