Styrelsen

Styrelsen för stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun består av fem ledamöter vilka enligt stadgarna ska representera Naturskyddsföreningen i Linköping (2 st), Linköpings kommun (1), Länsstyrelsen i Östergötland (1) samt Westman-Wernerska stiftelsen (1).

Styrelsemöten hålls ungefär tre-fyra gånger om året, bl a i februari-mars då beslut tas om årets utdelning av fondmedel.

För närvarande har styrelsen följande sammansättning:

Veine Edman Ordförande Utsedd av Westman-Wernerska stiftelsen
Jan Landin Vice ordförande Utsedd av Naturskyddsföreningen i Linköping
Jens Johannesson Ledamot Utsedd av Länsstyrelsen i Östergötland
Gunilla Wetterling Ledamot Utsedd av Linköpings kommun
Anna Lindroth Ledamot Utsedd av Naturskyddsföreningen i Linköping


För det löpande arbetet har styrelsen hjälp av tjänstemän på Linköpings kommun:
Gunnar Ölfvingsson, kommunekolog, stiftelsens sekreterare.
Kamilla Dulaimi, ekonom, sköter stiftelsens ekonomi.
Fondens tillgångar förvaltas av Linköpings kommun.

Kontakt

Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun
c/o Linköpings kommun
att. Gunnar Ölfvingsson
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
581 81 Linköping

Tel: 013-20 57 12
Plusgiro nr: 44 59 53 - 3
E-post: gunnar.olfvingsson@linkoping.se