Verksamheten.

Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun arbetar för ett långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärdena i Eklandskapet inom Linköpings kommun. Kärnan i verksamheten är tudelad. Dels sker ett uppbyggande av Eklandskapsfondens tillgångar genom olika insamlingsinsatser, sponsring och dylikt, dels fördelas årligen medel till olika projekt med anknytning till Eklandskapet.

Stiftelsens stadgar säger att utdelning av fondmedel framförallt ska gå till forskningsinsatser, informations- och utbildningsprojekt samt natur- och kulturvårdande åtgärder. Fonden ska vara ett komplement till de insatser som staten och kommunen ansvarar för.

Förutom insamling och utdelning verkar stiftelsen för sitt ändamål genom att sprida information om Eklandskapet vid egna arrangemang eller medverkan i andra samt genom att delta i aktuella naturvårdsfrågor rörande Eklandskapet (via remisser, skrivelser och dylikt).

Ekonomi

Fondens grundplåt på nästintill tre miljoner tillkom genom utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen. Privatpersoner, ideella föreningar, företag m.fl har därefter skänkt ytterligare medel till fonden som alltid är öppen för tillskott. Ju mer pengar desto större insatser för Eklandskapet blir möjliga. Linköpings kommun ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av fondens tillgångar.

Fondens kapital uppgick 2017-12-31 till 6 828 031 kr.
Under åren har följande belopp delats ut:

År Belopp Antal projekt
1995 86 500:- 5 projekt
1996 216 800:- 8 projekt
1997 305 000:- 13 projekt
1998 146 000:- 9 projekt
1999 195 000:- 6 projekt
2000 184 000:- 11 projekt
2001 203 000:- 11 projekt
2002 155 900:- 7 projekt
2003 276 000:- 10 projekt
2004 221 000:- 10 projekt
2005 243 000:- 9 projekt
2006 225 000:- 10 projekt
2007 242 000:- 5 projekt
2008 217 000:- 6 projekt
2009 250 400:- 13 projekt
2010 255 000:- 9 projekt
2011 171 000:- 7 projekt
2012 220 000:- 6 projekt
2013   71 000:- 1 projekt
2014 - -
2015 469 000 6 projekt
2016 179 500 6 projekt
2017 170 818 5 projekt
2018 146 760 3 projekt
2019 124 000 3 projekt

Summa 4 973 678 :- 179 projekt