Verksamheten.

Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun arbetar för ett långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärdena i Eklandskapet inom Linköpings kommun. Kärnan i verksamheten är tudelad. Dels sker ett uppbyggande av Eklandskapsfondens tillgångar genom olika insamlingsinsatser, sponsring och dylikt, dels fördelas årligen medel till olika projekt med anknytning till Eklandskapet.

Stiftelsens stadgar säger att utdelning av fondmedel framförallt ska gå till forskningsinsatser, informations- och utbildningsprojekt samt natur- och kulturvårdande åtgärder. Fonden ska vara ett komplement till de insatser som staten och kommunen ansvarar för.

Förutom insamling och utdelning verkar stiftelsen för sitt ändamål genom att sprida information om Eklandskapet vid egna arrangemang eller medverkan i andra samt genom att delta i aktuella naturvårdsfrågor rörande Eklandskapet (via remisser, skrivelser och dylikt).

Ekonomi

Fondens grundplåt på nästintill tre miljoner tillkom genom utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen. Privatpersoner, ideella föreningar, företag m.fl har därefter skänkt ytterligare medel till fonden som alltid är öppen för tillskott. Ju mer pengar desto större insatser för Eklandskapet blir möjliga. Linköpings kommun ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av fondens tillgångar.

Fondens kapital uppgick 2017-12-31 till 6 828 031 kr.
Under åren har följande belopp delats ut:

År Belopp kr Antal projekt    
1995 86 500 5 projekt    
1996 216 800 8 projekt    
1997 305 000 13 projekt    
1998 146 000 9 projekt    
1999 195 000 6 projekt    
2000 184 000 11 projekt    
2001 203 000 11 projekt    
2002 155 900 7 projekt    
2003 276 000 10 projekt    
2004 221 000 10 projekt    
2005 243 000 9 projekt    
2006 225 000 10 projekt    
2007 242 000 5 projekt    
2008 217 000 6 projekt    
2009 250 400 13 projekt    
2010 255 000 9 projekt    
2011 171 000 7 projekt    
2012 220 000 6 projekt    
2013   71 000 1 projekt    
2014 - -    
2015 469 000 6 projekt    
2016 179 500 6 projekt    
2017 170 818 5 projekt    
2018 146 760 3 projekt    
2019                124 000

3 projekt

   
2020 127 256 3 projekt    
2021 209 800 4 projekt    
2022 176 300 2 projekt    

   
Summa 5 487 034  188 projekt