Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun.

Välkommen till Eklandskapsfondens hemsida

Eklandskapsfonden bildades 1994 och ska verka för ett långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärdena i Eklandskapet inom Linköpings kommun.

Stiftelsens stadgar säger att utdelning av fondmedel framförallt ska gå till forskningsinsatser, informations- och utbildningsprojekt samt natur- och kulturvårdande åtgärder. Fonden ska vara ett komplement till de insatser som staten och kommunen ansvarar för.

Fondens grundplåt på nästintill tre miljoner tillkom genom utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen. Privatpersoner, ideella föreningar, företag m.fl har därefter skänkt ytterligare medel till fonden som alltid är öppen för tillskott.

Läs mer om vår verksamhet, hur du kan bidra eller söka fondmedel i menyn ovan.

Se också filmen om Eklandskapet och Eklandskapsfonden. Klicka bara på rätt bild till höger här på sidan (den med en 'start'-knapp mitt i bilden).